Årsafslutninger

 

Er Deres virksomhed så lille at de ikke har brug for den løbende bogføring, men blot brug for en opdatering lige før momsafregning eller blot bogføring, årsafslutning og opstilling af et årsregnskab en enkelt gang om året, så klarer ARAS også dette. Vi har oparbejdet erfarringer på netop dette felt, der betyder at vi er i stand til at opstille regnskab og beregne Deres eventuelle B-skat.

ARAS sørger med andre ord for at Deres virksomhed får opstillet et regnskab der umiddelbart kan afleveres til skatte myndighederne, hvilket vil spare Dem for en masse bøvl, og unødig tidsspilde på den administrative byrde.

Hvis der er tale om et mindre selskab søger vi naturligvis ligeledes i samarbejde med Deres revisor for at årsafslutningen kan foregå så gnidningsløst som det overhovedet er muligt.