Priser

Eftersom ARAS er en mindre administrationsvirksomhed er vi i stand til at holde vore priser nede i et endog meget konkurrencedygtigt niveau.

Grundlæggende afregner vi efter tidsforbrug med priser startende fra kr. 285,00 excl. moms. I det vi ser det som vores mål at servicere Dem bedst muligt vil der ikke være tale om tillæg hvis administrationen foregår udenfor almindelig kontortid. Der er med andre ord tale om en fast timepris ligegyldig tidspunktet.

Der er dog også mulighed for at indgå en fast honoraaftale, hvorved De altid vil være klar over hvad administrationsdelen af deres udgifter vil andrage.

Under alle omstændigheder vil vi altid lægge vore services tilrette således at De betaler mindst muligt.