ARAS kan udføre alle administrative opgaver for den mindre virksomhed, lige fra den daglige bogføring til opstilling af regnskabet, vi kan derfor indgå hos dem som en helhedsløsning*.

Som et lille udpluk af vores kompetanceområder kan nævnes:

Bogføring
Årsafslutning
Opstilling af årsregnskab
Fakturering
Momsafstemning og afregning
Debitoropfølgning
Betaling af kreditorer
Likvditetsstyring
Lønbehandling og afregning af A-skat, AM-, SP-, ATP-bidrag og feriepenge
Kontakt til revisor
Kontakt til offentlige institutioner
Budgetudarbejdelse og opfølgning

 

* Bemærk hvis der er tale om anparts- eller aktieselskab skal regnskabet revideres og underskrives af en statsautoriseret revisor.