Fullservice

Hører De til den type iværksætter der simpelhen er træt af det offentlige og det evige bøvl der er forbundet med administrationsfunktionen??

Hvis ja så indgå en fullservice aftale med ARAS.

Fullservice er i vor terminologi et udtryk for at De ikke skal bekymre Dem det mindste for Deres økonomi, men bliver naturligvis informeret om status under nærmere aftalte intervaller. Aftalen kan efter Deres valg effektueres i Deres virksomhed, eller på vort kontor, hvilket kan betyde at vi end ikke optager plads på Deres kontor under administrationen.

Fullservice aftalen kan naturligvis - om De måtte ønske det - gradueres, således at de stadig holder tæt kontrol med den økonomiske formåen.

ARAS er under alle omstændigheder meget fleksibel med hensyn til indgåelsen af en Fullservice aftale idet det er Dem der bestemmer hvorledes tingene skal hænge sammen.

Honoraet til ARAS vil blive aftalt individuelt med Den enkelte virksomhed under hensyntagen til aftalens indhold, eller kan afregnes direkte på tidsforbrug - Se priser for nærmere information.